Flybussen med oppstart 1.juni


Ny flybuss fra Kongsvinger til Oslo Lufthavn Gardermoen vil gjøre det enklere for befolkningen i Kongsvingerregionen å reise og jobbe på Gardermoen. 

Selskapet som fikk tildelt kommersielt løyve for busstrafikk Kongsvinger – Oslo Lufthavn Gardermoen har nå besluttet at det nye tilbudet vil få navnet «Flybussen Kongsvinger», rutenummer 409

Det er planlagt med 5 daglige avganger fra Kongsvinger og fra Oslo lufthavn Gardermoen, disse vil kjøres på hverdager og i helger på samme tidspunkter.

Det er lagt vekt på å få til en tidlig avgang kl 03:45 fra Kongsvinger og en sen avgang kl 22:30 fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette for at både pendlere og flyreisende skal kunne benytte tilbudet. De rutetidene vi tilbyr i denne oppstartsfasen kan bli endret hvis det viser seg at befolkningen iKongsvingerregionen har andre behov. Avgangene fra Kongsvinger mellomkl 07:45 ogkl20:45 er satt opp ca 25 minutter etter at bussene fra Elverum/Solør og Eidskog har ankomst på Kongsvinger stasjon.  Dette medfører at det er mulig for flere av regionens innbyggere å benytte buss helt frem til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bussen vil ta opp passasjerer som skal til Akershus på strekningen Kongsvinger – Dysterud Bru (Sanngrund), se vedlagte rutetabell for mer informasjon om holdeplasser. I Nes og Ullensaker vil det være avstigning.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen og fra holdeplasser i Akershus vil det være påstigning av passasjerer som skal til Hedmark.

Det nye busstilbudet vil ikke bli en konkurrent til det bestående busstilbudet, men et ekstra tilbud til regionens befolkning.

Det tilbys enkeltbilletter for voksne og barn. I tillegg vil det være mulig å kjøpe månedskort.

Bussen er av typen Scania Yrizar Century –turbuss standard med behagelige seter og toalett ombord.

Drift av den nye ruten er ikke støttet fra det offentlige, det er et kommersielt tilbud som skal stå på egne bein. Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet slik at dette kan bli permanent, med mulighet til utvidelser.

 

 




Annonser