Generelle konkurranseregler


Disse reglene gjelder for deltakelse i konkurranser i alle HedmarksRadioene sine

radioer, nettsider, apper etc. om ikke annet er spesifisert konkurransebeskrivelsen
for den enkelte konkurranse. For bingo gjelder bingoforskriften og egne regler.

HedmarksRadioene AS omfatter fĂžlgende radiokanaler:

 1. Ansatte i HedmarksRadioene og vÄre mediekanaler, deres nÊrmeste familie, kundekontakter
  og samarbeidspartnere kan ikke delta i vÄre konkurranser.
 2. Er du under 18 Är mÄ foreldre eller foresatt(e) samtykke i at du kan motta premien. Barn under
  12 Är kan uansett ikke delta i vÄre konkurranser.
 3. MedfĂžrer premien reise gjelder 18-Ă„rsgrense, alternativt at foresatt(e) fĂžlger vinneren for egen regning og risiko.
 4. Deltakelse kan kun skje i ditt eget navn og pÄ vegne av deg personlig. HedmarksRadioene for-beholder seg retten til Ä sjekke at opplysningene stemmer fÞr premien utleveres.
 5. Ved Ă„ delta i konkurransen samtykkes i at vinnerens navn, bosted (postnummer) og eventuelt bilde kan brukes i markedsfĂžring av HedmarksRadioene og/eller konkurransepartner(e).
 6. Samme familie/husstand kan ikke vinne mer enn én premie i samme kalendermÄned.
 7. Eventuell skatt eller avgift som fÞlge av Ä motta premien mÄ betales av vinneren.
 8. HedmarksRadioene er ikke ansvarlig for eventuelle fĂžlgekostnader knyttet til premien, eller bruken av den. Dette omfatter alle kostnader som ikke er beskrevet som en del av premien.
 9. Ved premier som billetter til konserter, idrettsarrangement og lignende stÄr vinneren selv for reise-, diett- og overnattingskostnader dersom dette ikke er oppgitt som en del av premien.
 10. Reiseforsikring inngÄr ikke med mindre det er oppgitt som en del av premien.
 11. Vinneren kan ikke bytte premien i Ăžkonomisk kompensasjon og kan ikke overfĂžre premiekrav
  til tredjeperson eller organisasjon.
 12. HedmarksRadioene er ikke ansvarlig for tekniske feil pÄ nettverk, telefon, SMS, eller annet som ligger utenfor vÄr kontroll. Ved brudd under telefonsamtale, eller at vi ikke fÄr tak i deltaker, forbeholder vi oss retten til Ä gÄ videre til neste deltaker der samtalen inngÄr som er en del av konkurransen.
 13. HedmarksRadioene forbeholder seg retten til Ă„ endre reglene, konkurranse og annet innhold
  i konkurranseperioden. Ingen av vÄre konkurranser er sponset eller administrert av Google, Facebook eller andre aktÞrer som ikke er oppgitt i konkurransen.
 14. Brudd pÄ disse bestemmelsene eller norsk lov kan medfÞre tap av premien.
 15. Premier som ikke er hentet, er returnert, eller ikke vÊrt mulig Ä utlevere, tilfaller automatisk HedmarksRadioene tre mÄneder etter at konkurransen er avsluttet.

 

 
Annonser