Halvvegs i jubileumsåret, mange godbiter igjen.


- Vedrig markering så langt, sier lederen av Hans Børli Selskapet

  • Filename: 15. mai halvveis i børli året del 1.mp3
  • Filename: 15. mai halvveis i børli året del 2.mp3
  • Filename: 16. mai Eidskog Ordfører Kamilla Thue om sitt fohold til Hans Børli og Børlis plass.mp3

Feiringen av at det er hundre pr siden dikteren Hans Børli ble født startet på hans 99-års dag og skal pågå helt til 8. desember 2018.

Så langt er en rekke arrangement blitt avholdt, og vi oppsummerer disse med fungerende leder for jubileumskommiteen. 

I saken får du ogå høre hva Hans Børli Selskapet synes om markeringen så langt, og at Eidskogs ordfører Kamilla Thue ble kjent med dikteren alt som barn.

 

 
Annonser