Jobber for fortsatt Get-liga


Knights har fått forlenget svarfrist.

  • Filename: 130618 Knights.mp3

Selv om styret i Kongsvinger Knights elite er klare for å takke nei til den ledige plassen i Get-ligaen, kan det kanskje likevel bli eliteseriespill på Kongsvinger.

Klubben har nemlig fått utvidet svarfrist til fredag for å svare på om de ønsker å takke ja eller nei til tilbudet.

Styreleder Stian Aleksandersen er klar på at om det ikke blir noen endring, vil klubben takke nei.

- Med det budsjettet vi har nå og det som er vedtatt av årsmøtet, er det ikke rom for å takke ja. Men det er personer rundt klubben som ønsker å se hva de kan få til, og da trenger vi noe mer tid til å tenke oss om i forhold til hva vi gjør, forteller han til Radio Kongsvinger.

Aleksandersen forteller i dette intervjuet at det er sankk om å få på plass minst en million kroner før man er beredt til å endre styret standpunkt.

 

 
Annonser