Musikklinja legges ned


Skarnes videregående mister to linjer, og Sentrum videregående en.

Fylkesrådet har i dag 2. mai fattet vedtak om at VG1 mus/dans/drama, musikk ikke tilbys ved Skarnes videregående skole neste skoleår. I tillegg mister skolen i Sør-Odal VG2 Overflateteknikk.

I Kongsvinger er det VG1 i kunst, design og arkitektur som forsvinner.

Dermed følger fylkesrådet opp fylkestingets sak i fra i fjor, og innføringen av normtall.

 

ARKIVBILDE

 

 
Annonser