Volks & Schlagertimen


Olav Aarstad heter jeg som presenterer Volks & Schlagermusikk.

Musikken kommer som oftest ifra Tyskland, Østerrike, Sveits og Syd Tyrol (nord Italia) og det er generelt den moderne Volksmusikken somspilles, samt Tyske Pop og Schlagermusikk.

Innslag ifra Nederland, Belgia, England, Danmark, Sverige og også Norge, samt andre land i verden vil forekomme i programmet.

Det er mange artister og grupper som trakterer denne musikktypen som vi ikke er så vant til å høre her i Norge.

Språket det synges på er generelt tysk men flere av artistene/gruppene synger også på andre språk. Det er gjerne Italienske og Sveitsiske artister som bruker andre språk. Begge land er flerspråklige.

Volks & Schlagertimen hører du mandager klokken 20.00 og reprisen går søndager klokka 16.00

 

 
Annonser